มิตรแท้โชห่วย

ตารางการอบรมที่ศูนย์มิตรแท้โชห่วย ปี 2560

หัวข้อการอบรม สถานที่ อบรมโดย วันที่ ภาพบรรยากาศการอบรม
8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จที่คุณต้องรู้
"ตอน เพิ่มกำไรด้วยสินค้าคุณภาพราคาประหยัด"
ศูนย์มิตรแท้โชห่วย
แม็คโครสาขา ลาดพร้าว
ทีมงานแม็คโคร
มิตรแท้โชห่วย
20 ก.ย. 60 คลิกชมภาพบรรยากาศ
การอบรม
8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จที่คุณต้องรู้
“ตอน ติดปีกโชห่วยไทยยุค 4.0”
ศูนย์มิตรแท้โชห่วย
แม็คโครสาขา ลาดพร้าว
ทีมงานแม็คโคร
มิตรแท้โชห่วย
8 พ.ย. 60 คลิกชมภาพบรรยากาศ
การอบรม


ตารางการอบรมที่ศูนย์มิตรแท้โชห่วย ที่ผ่านไปแล้ว ปี 2560

หัวข้อการอบรม สถานที่ อบรมโดย วันที่ ภาพบรรยากาศการอบรม
8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จที่คุณต้องรู้
"ตอน ไอเดียเสริม มิกซ์แอนด์แมทซ์ โดย
บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด"
ศูนย์มิตรแท้โชห่วย
แม็คโครสาขา ลาดพร้าว
ทีมงานแม็คโคร
มิตรแท้โชห่วย
23 ส.ค. 60 คลิกชมภาพบรรยากาศ
การอบรม
8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จที่คุณต้องรู้
"ตอน เพิ่มยอดขายด้วยความต่าง
โดย บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)"
ศูนย์มิตรแท้โชห่วย
แม็คโครสาขา ลาดพร้าว
ทีมงานแม็คโคร
มิตรแท้โชห่วย
19 ก.ค. 60 คลิกชมภาพบรรยากาศ
การอบรม
8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จที่คุณต้องรู้
“ตอน เพิ่มยอดขายด้วยมุมอาหารสัตว์ โดย Smart heart”
ศูนย์มิตรแท้โชห่วย
แม็คโครสาขา ลาดพร้าว
ทีมงานแม็คโคร
มิตรแท้โชห่วย
22 ก.พ. 60 คลิกชมภาพบรรยากาศ
การอบรม
8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จที่คุณต้องรู้
“ตอน ติดอาวุธให้ร้านโชห่วย ด้วยเครื่องบันทึกเงินสด โดย Casio”
ศูนย์มิตรแท้โชห่วย
แม็คโครสาขา ลาดพร้าว
ทีมงานแม็คโคร
มิตรแท้โชห่วย
22 มี.ค. 60 คลิกชมภาพบรรยากาศ
การอบรม
8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จที่คุณต้องรู้
"ตอน เทคนิคการต่อยอดธุรกิจให้ยั่งยืน
โดยบริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด"
ศูนย์มิตรแท้โชห่วย
แม็คโครสาขา ลาดพร้าว
ทีมงานแม็คโคร
มิตรแท้โชห่วย
17 พ.ค. 60 คลิกชมภาพบรรยากาศ
การอบรม
8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จที่คุณต้องรู้
"ตอน เทคนิคการต่อยอดธุรกิจโชห่วย
โดย บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด"
ศูนย์มิตรแท้โชห่วย
แม็คโครสาขา ลาดพร้าว
ทีมงานแม็คโคร
มิตรแท้โชห่วย
21 มิ.ย. 60 คลิกชมภาพบรรยากาศ
การอบรม