มิตรแท้โชห่วย

ตารางการอบรมที่ศูนย์มิตรแท้โชห่วย ปี 2562

makro
หัวข้อการอบรม สถานที่ อบรมโดย วันที่ ภาพบรรยากาศการอบรม
ไขความลับธุรกิจค้าปลีก ศูนย์มิตรแท้โชห่วย
แม็คโครสาขา ลาดพร้าว
ทีมงานแม็คโคร 12 ก.พ. 62 คลิกชมภาพบรรยากาศ
การอบรม
ไขความลับธุรกิจค้าปลีก ศูนย์มิตรแท้โชห่วย
แม็คโครสาขา ลาดพร้าว
ทีมงานแม็คโคร 19 มี.ค. 62
ไขความลับธุรกิจค้าปลีก ศูนย์มิตรแท้โชห่วย
แม็คโครสาขา ลาดพร้าว
ทีมงานแม็คโคร 14 พ.ค. 62
ไขความลับธุรกิจค้าปลีก ศูนย์มิตรแท้โชห่วย
แม็คโครสาขา ยโสธร
ทีมงานแม็คโคร 18 มิ.ย.62
ไขความลับธุรกิจค้าปลีก ศูนย์มิตรแท้โชห่วย
แม็คโครสาขา แม่สาย
ทีมงานแม็คโคร 23 ก.ค. 62
ไขความลับธุรกิจค้าปลีก ศูนย์มิตรแท้โชห่วย
แม็คโครสาขา ปทุมธานี
ทีมงานแม็คโคร 20 ส.ค. 62
ไขความลับธุรกิจค้าปลีก ศูนย์มิตรแท้โชห่วย
แม็คโครสาขา ชุมพร
ทีมงานแม็คโคร 17 ก.ย. 62
ไขความลับธุรกิจค้าปลีก ศูนย์มิตรแท้โชห่วย
แม็คโครสาขา หนองจอก
ทีมงานแม็คโคร 22 ต.ค. 62
© Copyrights 2016 Siam Makro Public Company Limited. All Rights Reserved. webdesign by 1001 click.
QR code