มิตรแท้โชห่วย

ตารางการอบรมที่ศูนย์มิตรแท้โชห่วย ปี 2560

หัวข้อการอบรม สถานที่ อบรมโดย วันที่ ภาพบรรยากาศการอบรม
8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จที่คุณต้องรู้
“ตอน เพิ่มยอดขายด้วยมุมอาหารสัตว์ โดย Smart heart”
ศูนย์มิตรแท้โชห่วย
แม็คโครสาขา ลาดพร้าว
ทีมงานแม็คโคร
มิตรแท้โชห่วย
22 ก.พ. 60 คลิกชมภาพบรรยากาศ
การอบรม
8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จที่คุณต้องรู้
“ตอน ติดอาวุธให้ร้านโชห่วย ด้วยเครื่องบันทึกเงินสด โดย Casio”
ศูนย์มิตรแท้โชห่วย
แม็คโครสาขา ลาดพร้าว
ทีมงานแม็คโคร
มิตรแท้โชห่วย
22 มี.ค. 60 คลิกชมภาพบรรยากาศ
การอบรม
8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จที่คุณต้องรู้
"ตอน เทคนิคการต่อยอดธุรกิจให้ยั่งยืน
โดยบริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์ไทย จำกัด"
ศูนย์มิตรแท้โชห่วย
แม็คโครสาขา ลาดพร้าว
ทีมงานแม็คโคร
มิตรแท้โชห่วย
17 พ.ค. 60 -
8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จที่คุณต้องรู้ ศูนย์มิตรแท้โชห่วย
แม็คโครสาขา ลาดพร้าว
ทีมงานแม็คโคร
มิตรแท้โชห่วย
21 มิ.ย. 60  -
8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จที่คุณต้องรู้ ศูนย์มิตรแท้โชห่วย
แม็คโครสาขา ลาดพร้าว
ทีมงานแม็คโคร
มิตรแท้โชห่วย
19 ก.ค. 60  -
8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จที่คุณต้องรู้ ศูนย์มิตรแท้โชห่วย
แม็คโครสาขา ลาดพร้าว
ทีมงานแม็คโคร
มิตรแท้โชห่วย
23 ส.ค. 60 -
8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จที่คุณต้องรู้ ศูนย์มิตรแท้โชห่วย
แม็คโครสาขา ลาดพร้าว
ทีมงานแม็คโคร
มิตรแท้โชห่วย
20 ก.ย. 60  -
8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จที่คุณต้องรู้ ศูนย์มิตรแท้โชห่วย
แม็คโครสาขา ลาดพร้าว
ทีมงานแม็คโคร
มิตรแท้โชห่วย
25 ต.ค. 60  -