มิตรแท้โชห่วย

ตารางการอบรมที่ศูนย์มิตรแท้โชห่วย ปี 2559

หัวข้อการอบรม สถานที่ อบรมโดย วันที่ ภาพบรรยากาศการอบรม
ตรวจสุขภาพร้านโชห่วย
ด้วยนวัตกรรม 3 มิติ
ศูนย์มิตรแท้โชห่วย
แม็คโครสาขา ลาดพร้าว
ทีมงานแม็คโคร
มิตรแท้โชห่วย
13 ก.ค. 59 -
เคล็ดลับสู่การเป็นเจ้าของร้านมือใหม่ ศูนย์มิตรแท้โชห่วย
แม็คโครสาขา ลาดพร้าว
ทีมงานแม็คโคร
มิตรแท้โชห่วย
24 ส.ค. 59 -
ตรวจสุขภาพร้านโชห่วย
ด้วยนวัตกรรม 3 มิติ
ศูนย์มิตรแท้โชห่วย
แม็คโครสาขา ลาดพร้าว
ทีมงานแม็คโคร
มิตรแท้โชห่วย
21 ก.ย. 59 -
เคล็ดลับสู่การเป็นเจ้าของร้านมือใหม่ ศูนย์มิตรแท้โชห่วย
แม็คโครสาขา ลาดพร้าว
ทีมงานแม็คโคร
มิตรแท้โชห่วย
19 ต.ค. 59  
ตรวจสุขภาพร้านโชห่วย
ด้วยนวัตกรรม 3 มิติ
ศูนย์มิตรแท้โชห่วย
แม็คโครสาขา ลาดพร้าว
ทีมงานแม็คโคร
มิตรแท้โชห่วย
16 พ.ย. 59