ข้อมูลนักลงทุน

makro

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานประสานงานตลาดหลักทรัพย์ และนักลงทุนสัมพันธ์
สำนักงานรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -สายงานบริหารการเงิน
และหน่วยงานสนับสนุน

1468 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

02-067-8999
02-067-9044
ir@siammakro.co.th

กรอกแบบฟอร์มสอบถามข้อมูลนักลงทุนได้ที่นี่

กรุณาระบุเบอร์โทรเป็นตัวเลข
กรุณาระบุเบอร์โทรเป็นตัวเลข
* กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ ให้ครบทุกช่อง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
QR code