ข้อมูลนักลงทุน

makro

สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร

ปี 2562 เป็นปีที่ภาคธุรกิจเผชิญปัญหาเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว รวมทั้งภาคส่งออกที่เติบโตลดลงและภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตในระดับต่ำ อย่างไรก็ดี ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมประกอบกับความทุ่มเทของฝ่ายบริหารและพนักงานในการดำเนินธุรกิจตามยุทธศาสตร์แม็คโคร 4.0
© Copyrights 2016 Siam Makro Public Company Limited. All Rights Reserved. webdesign by 1001 click.
QR code