ข้อมูลนักลงทุน

makro

สารจากคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร

ปี 2563 ถือเป็นปีแห่งความท้าทายที่สุดและเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจของคณะกรรมการและทีมงานแม็คโคร เช่นกัน
QR code