มิตรแท้โชห่วย

“งานวันนัดพบผู้ประกอบการร้านโชห่วย” งานที่แม็คโครร่วมกับผู้ผลิต
ที่จะจัดขึ้นที่แม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านโชห่วย
ได้รับคำแนะนำเรื่องการบริหารการจัดการร้าน โดยจัดขึ้นตลอดทั้งปี

ตารางวันนัดพบผู้ประกอบการร้านโชห่วยที่กำลังจะมาถึง ประจำปี 2561

ภูมิภาค สาขา วันที่จัดงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม 2-4 มี.ค. 2561
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีษะเกษ 2-4 มี.ค. 2561
ภาคตะวันตก ราชบุรี 9-10 มี.ค. 2561
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู 23-25 มี.ค. 2561
กรุงเทพและปริมณฑล หนองจอก 27-29 เม.ย. 2561
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี 4-6 พ.ค. 2561
กรุงเทพและปริมณฑล สาธร 4-6 พ.ค. 2561
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ 4-6 พ.ค. 2561
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด 4-6 พ.ค. 2561
ภาคใต้ ตรัง 4-6 พ.ค. 2561
ภาคตะวันตก กาญจนบุรี 25-27 พ.ค. 2561
กรุงเทพและปริมณฑล หนองจอก 27-29 พ.ค. 2561
ภาคเหนือ เชียงใหม่ 1 26-28 พ.ค. 2561
ภาคเหนือ ลำพูน 25-27 พ.ค. 2561
ภาคใต้ กระบี่ 11-13 พ.ค. 2561
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา 26-28 พ.ค. 2561
ภาคเหนือ เชียงใหม่ 2 18-20 พ.ค. 2561
ภาคกลาง ลพบุรี 5-7 พ.ค. 2561
ภาคเหนือ แม่ริม 4-6 พ.ค. 2561
ภาคเหนือ ลำปาง 26-28 พ.ค. 2561
กรุงเทพและปริมณฑล คลองหลวง 4-6 พ.ค. 2561
กรุงเทพและปริมณฑล ศาลายา 4-6 พ.ค. 2561
ภาคเหนือ สุโขทัย 11-13 พ.ค. 2561
ภาคเหนือ แม่สอด 12-14 พ.ค. 2561
ภาคใต้ ถลาง 4-6 พ.ค. 2561
ภาคใต้ ระนอง 4-6 พ.ค. 2561
กรุงเทพและปริมณฑล เพชรเกษม 25-27 พ.ค. 2561
ภาคกลาง สิงห์บุรี 25-27 พ.ค. 2561
กรุงเทพและปริมณฑล แจ้งวัฒนะ 15-17 มิ.ย 2561
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 8-10 มิ.ย 2561
ภาคเหนือ พิษณุโลก 29-30 มิ.ย - 1 ก.ค. 2561
ภาคตะวันออก ระยอง 29 มิ.ย - 1 ก.ค. 2561
ภาคเหนือ นครสวรรค์ 8-10 มิ.ย 2561
กรุงเทพและปริมณฑล นครปฐม 8-10 มิ.ย 2561
กรุงเทพและปริมณฑล สามเสน 15-17 มิ.ย 2561
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร 8-10 มิ.ย 2561
ภาคกลาง สุพรรณบุรี 22-24 มิ.ย 2561
ภาคกลาง สระแก้ว 2-4 มิ.ย 2561
ภาคตะวันตก เพชรบุรี 9-11 มิ.ย 2561
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สระบุรี 8-10 มิ.ย 2561
ภาคตะวันตก ปราณบุรี 22-24 มิ.ย 2561
ภาคตะวันออก พัทยา 22-24 มิ.ย 2561
ภาคกลาง อยุธยา 9-11 มิ.ย 2561
ภาคเหนือ แม่สาย 17-19 มิ.ย. 2561
กรุงเทพและปริมณฑล สมุทรสาคร 15-17 มิ.ย. 2561
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม 8-10 มิ.ย. 2561
ภาคเหนือ ฟาง 1-3 มิ.ย. 2561
ภาคเหนือ พิษณุโลก 2 2-4 มิ.ย. 2561
กรุงเทพและปริมณฑล สาทร 2-4 มิ.ย. 2561
ภาคเหนือ แพร่ 8-10 มิ.ย. 2561
ภาคใต้ ประจวบขิริขันธ์ 1-3 มิ.ย. 2561
ภาคตะวันออก ชลบุรี 6-8 ก.ค. 2561
กรุงเทพและปริมณฑล รังสิต 7-9 ก.ค. 2561
ภาคเหนือ เชียงราย 20-22 ก.ค. 2561
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ 6-8 ก.ค. 2561
กรุงเทพและปริมณฑล บางพลี 20-22 ก.ค. 2561
ภาคตะวันออก ตลาด 27-29 ก.ค. 2561
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ 17-19 ก.ค. 2561
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โคราช 2 7-9 ก.ค. 2561
กรุงเทพและปริมณฑล บางบัวทอง 6-8 ก.ค. 2561
กรุงเทพและปริมณฑล จรัญสนิทวงศ์ 10-12 ส.ค. 2561
ภาคใต้ ภูเก็ต 10-12 ส.ค. 2561
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ 10-12 ส.ค. 2561
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ 25-27 ส.ค. 2561
ภาคใต้ พัทลุง 3-5 ส.ค. 2561
ภาคใต้ สตูล 24-26 ส.ค. 2561
กรุงเทพและปริมณฑล ศรีนครินท์ 14-16 ก.ย. 2561
กรุงเทพและปริมณฑล บางบอน 7-9 ก.ย. 2561
ภาคใต้ หาดใหญ่ 7-9 ก.ย. 2561
ภาคใต้ สุราษธานี 28-30 ก.ย. 2561
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช 14-16 ก.ย. 2561
ภาคใต้ ชุมพร 14-16 ก.ย. 2561
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร 7-9 ก.ย. 2561
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชุมแพ 28-30 ก.ย. 2561
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครนายก 14-16 ก.ย. 2561
กรุงเทพและปริมณฑล นครอินท์ 27-29 ก.ย. 2561
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วาริญชำราบ 1-3 ก.ย. 2561
ภาคเหนือ พิจิต 10-12 ก.ย. 2561
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น 5-7 ต.ค. 2561
กรุงเทพและปริมณฑล รามอินทรา 7-9 ต.ค. 2561
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย 19-21 ต.ค. 2561
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปากช่อง 21-23 ต.ค. 2561
ภาคใต้ ทุ่งสง 6-8 ต.ค. 2561
ภาคเหนือ พะเยา 19-21 ต.ค. 2561
ภาคเหนือ น่าน 6-8 ต.ค. 2561
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ 26-28 ต.ค. 2561
กรุงเทพและปริมณฑล ปทุมธานี 26-28 ต.ค. 2561
กรุงเทพและปริมณฑล ลาดพร้าว 2-4 พ.ย. 2561
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี 2-4 พ.ย. 2561
ภาคเหนือ กำแพงเพชร 3-5 พ.ย. 2561
ภาคเหนือ เลย 3-5 พ.ย. 2561
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร 9-11 พ.ย. 2561
     
QR code