มิตรแท้โชห่วย

“งานวันนัดพบผู้ประกอบการร้านโชห่วย” งานที่แม็คโครร่วมกับผู้ผลิต
ที่จะจัดขึ้นที่แม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านโชห่วย
ได้รับคำแนะนำเรื่องการบริหารการจัดการร้าน โดยจัดขึ้นตลอดทั้งปี

ตารางวันนัดพบผู้ประกอบการร้านโชห่วยที่กำลังจะมาถึง ประจำปี 2559

ภูมิภาค สาขา วันที่จัดงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด 24-26 ก.ย. 2559
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร 7-9 ต.ค. 2559
กรุงเทพและปริมณฑล รามอินทรา 7-9 ต.ค. 2559
ภาคใต้ ชุมพร 7-9 ต.ค. 2559
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย 7-9 ต.ค. 2559
ภาคตะวันตก ราชบุรี 7-9 ต.ค. 2559
ภาคเหนือ เลย 8-10 ต.ค. 2559
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชุมแพ 8-10 ต.ค. 2559
กรุงเทพและปริมณฑล ลาดพร้าว 21-23 ต.ค. 2559
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น 21-23 ต.ค. 2559
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ 21-23 ต.ค. 2559
ภาคเหนือ พะเยา 21-23 ต.ค. 2559
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี 4-6 พ.ย. 2559
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร 4-6 พ.ย. 2559
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โคราช2 25-27 พ.ย. 2559

ตารางวันนัดพบผู้ประกอบการร้านโชห่วย ที่ผ่านไปแล้ว ประจำปี 2559

ภูมิภาค สาขา วันที่จัดงาน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล คลองหลวง 5-7 ส.ค. 2559
ภาคตะวันตก เพชรบุรี 26-28 ส.ค. 2559
ภาคใต้ พัทลุง 26-28 ส.ค. 2559
ภาคใต้ หาดใหญ่ 2-4 ก.ย. 2559
ภาคใต้ สุราษฏร์ธานี 2-4 ก.ย. 2559
ภาคตะวันตก ปราณบุรี 2-4 ก.ย. 2559
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร 2-4 ก.ย. 2559
ภาคใต้ ตรัง 3-5 ก.ย. 2559
กรุงเทพและปริมณฑล บางบอน 9-11 ก.ย. 2559
ภาคเหนือ นครสวรรค์ 9-11 ก.ย. 2559
ภาคกลาง นครนายก 9-11 ก.ย. 2559
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช 16-18 ก.ย. 2559
ภาคกลาง นครอินทร์ 16-18 ก.ย. 2559
ภาคกลาง ศรีนครินทร์ 17-19 ก.ย. 2559