มิตรแท้โชห่วย

“งานวันนัดพบผู้ประกอบการร้านโชห่วย” งานที่แม็คโครร่วมกับผู้ผลิต
ที่จะจัดขึ้นที่แม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านโชห่วย
ได้รับคำแนะนำเรื่องการบริหารการจัดการร้าน โดยจัดขึ้นตลอดทั้งปี

ตารางวันนัดพบผู้ประกอบการร้านโชห่วยที่กำลังจะมาถึง ประจำปี 2562

ภูมิภาค สาขา วันที่จัดงาน
© Copyrights 2016 Siam Makro Public Company Limited. All Rights Reserved. webdesign by 1001 click.
QR code