ข้อมูลนักลงทุน

ช่องทางการร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการคอร์รัปชัน

ช่องทางการร้องเรียน
ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจแม็คโคร/ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
makro
makro

0 2067 9300 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 น. - 12.00 น. หรือ 13.00 น. - 18.00 น.)

makro

0 2067 9119

QR code