ผลิตภัณฑ์แม็คโคร

กลุ่มลูกค้าร้านอาหาร โรงแรม และธุรกิจจัดเลี้ยง
ข้าวสารบรรจุถุง

เลือกกลุ่มสินค้า

ข้าวหอมมะลิ (ใหม่) 100% ตราเอโร่

ข้าวหอมมะลิ (ใหม่) 100% ตราเอโร่ ข้าวหอมมะลิแท้ คุณภาพชั้นหนึ่ง

จุดเด่น

 • ข้าวหอมมะลิแท้ พันธุ์ 105 ผ่านการสีด้วยกรรมวิธีทันสมัย
 • หุงขึ้นหม้อ ข้าวนุ่ม ให้กลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ของข้าวหอมมะลิ
 • คงคุณภาพข้าวสม่ำเสมอ ทุกถุง ตลอดทั้งปี มั่นใจได้ด้วยเครื่องหมาย “รูปพนมมือ”
 • ได้รับการรองมาตรฐานการผลิต ควบคุมคุณภาพ GMP, HACCP, ISO 9001:2000
ข้าวหอมมะลิ (เก่า) 100% ตราเอโร่

ข้าวหอมมะลิ (เก่า) 100% ตราเอโร่ ข้าวหอมมะลิแท้ คุณภาพชั้นหนึ่ง

จุดเด่น

 • ข้าวหอมมะลิเก่าแท้ อายุ 12-18 เดือน ข้าวเต็มเมล็ด เม็ดยาวเรียงสวย คงตัว ไม่นิ่ม เละคงกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ของข้าวหอมมะลิ แม้เก็บนาน ด้วยการควบคุมอุณหภูมิขณะเก็บเมล็ดข้าวสารก่อนการขัดสี
 • บรรจุถุงสะอาด ปลอดภัย คุณภาพข้าวสม่ำเสมอ ทั้งปี
 • ได้รับการรองมาตรฐานการผลิต ควบคุมคุณภาพ GMP, HACCP, ISO 9001:2000
ข้าวหอมปทุม ตรา เอโร่

ข้าวหอมปทุม ตรา เอโร่

จุดเด่น

 • ข้าวหอมปทุม 100%
 • หุงขึ้นหม้อ นุ่ม หอม อร่อย คล้ายหอมมะลิ ในราคาประหยัดกว่า
 • บรรจุถุงสะอาด ปลอดภัย คุณภาพข้าวสม่ำเสมอ ทั้งปี
 • ได้รับการรองมาตรฐานการผลิต ควบคุมคุณภาพ GMP, HACCP, ISO 9001:2000
QR code