สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ถลาง

ประเภท
เขต
สาขา

  ลักษณะงาน
  • ช่วยเหลืองานที่ได้รับมอบหมายในการจัดการสต๊อคสินค้าและการจัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตามหลัก FIFO
  • ใส่ใจกับความต้องการ ข้อเรียกร้องของลูกค้า และข้อแนะนำต่างๆ จากลูกค้า
  • ดูแลรักษาคุณภาพสินค้าและบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัท
  • ดูแลป้ายสินค้าที่แผนกให้ราคาถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
  • จัดเรียงสินค้าให้มีความสวยงานและอยู่ในมาตรฐานระดับสูง รวมทั้งการเติมสินค้า การจัดการนำสินค้าที่เสียหายหรือคุณภาพต่ำออกจากพื้นที่ขาย
  • ดูแลรักษาความสะอาดสต๊อคสินค้า ชั้นวางสินค้า และพื้นที่การทำงาน ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน GMP
  คุณสมบัติ
  • เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
  • จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช. ขึ้นไป
  • สามารถทำงานเป็นกะ และเป็นทีมได้
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
  • มีประสบการณ์ด้านอาหารสดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ทำงานเน้นลูกค้าเป็นหลัก
  • มีวินัยในตัวเอง
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm75@siammakro.co.th, hrs75@siammakro.co.th หรือติดต่อ    สอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขา…ถลาง...โทร…076-688-300…ต่อ…104, 105…

QR code