สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - นครราชสีมา

ประเภท
เขต
สาขา

  ลักษณะงาน
  • ช่วยเหลือสนับสนุนทีมพัฒนาลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวกับงานธุรการ
  • ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับผู้จัดการแผนกบริการลูกค้าเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการรับแม็คโครเมลล์
  • รวมถึงเป็นผู้สนับสนุนในส่วนของข้อมูลลูกค้า
  • จัดทำรายงานที่จำเป็นที่เกี่ยวกับลูกค้าตามที่สำนักงานใหญ่ได้กำหนด เพื่อนำเสนอกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
  • จัดทำฐานข้อมูลของลูกค้าให้ถูกต้องตามที่ได้รับการอนุมัติจากแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  • เพศ หญิง – ชาย วุฒิ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาเกี่ยวข้อง
  • อายุ  23 – 35 ปีขึ้นไป (ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • หากมีประสบการณ์ในงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้
  • เงินเดือน
  • 12,000  บาท/เดือน   
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ อีแมล์ hrm07@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (044) 008452 – 66  ต่อ  104 , 105 

QR code