สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ขอนแก่น

ประเภท
เขต
สาขา

  ลักษณะงาน
  • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเนื้อสัตว์ก่อนรับ , เบิกสินค้าจากแผนก GR เพื่อนำมาวางจำหน่ายบริเวณจุดขาย
  • นับ Stock สินค้า , ตรวจสอบปริมาณสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่าย , เติมสินค้า , หั่น ตัด เลื่อยชิ้นส่วนเนื้อสัตว์เพื่อวางขาย และตามความต้องการของลูกค้า ,บริการลูกค้า
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย/หญิง วุฒิ ม. 6 ขึ้นไป 
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ , มีใจรักงานบริหาร , ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

  สวัสดิการ
  • โบนัสประจำปี / ปรับเงินเดือนประจำปี
  • โบนัสพิเศษ ( ตามผลประกอบการฯ)
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนประกันสังคม
  • ค่านั่งเครื่องแคชเชียร์ 
  • ค่ารักษาพยาบาล (ประกันสุขภาพกลุ่ม)
  • ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ
  • ค่ากะ , ค่าล่วงเวลา (เฉพาะบางตำแหน่ง)
  • เงินช่วยเหลือค่าอาหารและที่พัก (เฉพาะบางสาขา)
  • สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 7-19 วัน (ตามตำแหน่งงาน)
  • วันหยุดตามประเพณี 15 วัน/ปี
  • ชุดฟอร์มพนักงาน

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail : pkhomgri@siammakro.co.th , jobs@siammakro.co.th, hrm12@siammakro.co.th , hrs12@siammakro.co.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลสาขาขอนแก่นโทร.  043-042310  ต่อ 105,189หรือ สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8148 , 02-067-8153

QR code