สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ขอนแก่น

ประเภท
เขต
สาขา

  ลักษณะงาน
  • จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อผลิตเบเกอรี่ในแต่ละวัน
  • ตรวจสอบ stock วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า , ผลิตสินค้าเพื่อวางจำหน่ายบริเวณจุดขาย
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย/หญิง วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 
  • รับการทำขนม , ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ , มีใจรักงานบริการ
  • หากมีพื้นฐานการทำเบเกอรี่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  สวัสดิการ
  • โบนัสประจำปี / ปรับเงินเดือนประจำปี
  • โบนัสพิเศษ ( ตามผลประกอบการฯ)
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนประกันสังคม
  • ค่านั่งเครื่องแคชเชียร์ 
  • ค่ารักษาพยาบาล (ประกันสุขภาพกลุ่ม)
  • ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ
  • ค่ากะ , ค่าล่วงเวลา (เฉพาะบางตำแหน่ง)
  • เงินช่วยเหลือค่าอาหารและที่พัก (เฉพาะบางสาขา)
  • สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 7-19 วัน (ตามตำแหน่งงาน)
  • วันหยุดตามประเพณี 15 วัน/ปี
  • ชุดฟอร์มพนักงาน
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail : pkhomgri@siammakro.co.th , jobs@siammakro.co.th, hrm12@siammakro.co.th , hrs12@siammakro.co.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลสาขาขอนแก่นโทร.  043-042310  ต่อ 105,189 หรือ สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8148 , 02-067-8153

QR code