สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ขอนแก่น

ประเภท
เขต
สาขา

  ลักษณะงาน
  • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนรับ , เบิกสินค้าจากแผนก GR เพื่อนำมาวางจำหน่ายบริเวณจุดขาย
  • นัด Stock สินค้า , ตรวจสอบปริมาณสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่าย , เติมสินค้า
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย/หญิง วุฒิ ม. 6 ขึ้นไป 
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ , ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail : pkhomgri@siammakro.co.th , jobs@siammakro.co.th,hrm12@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลสาขาขอนแก่นโทร.043-042301-7 ต่อ105,189 
  หรือ สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8148 , 02-067-8153

QR code