สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ตราด

ประเภท
เขต
สาขา

  ลักษณะงาน
  • ช่วยดำเนินการเรื่องการเตรียมสั่งซื้อสินค้าประจำวันจากศูนย์กระจายสินค้าและจากผุ้ผลิตสินค้า ให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการสั่งสินค้าแก่ผู้จัดการแผนกอาหารสด และวางแผนล่วงหน้าในการจัดเตรียมสต็อกสินค้าในแม็คโครเมลล์ โดยทำงานร่วมกับแผนกจัดซื้อส่วนภูมิภาคอย่างใกล้ชิดเพื่อสรรหาวัตถุดิบท้องถิ่น 
  • ดูแลและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรฐานการรับสินค้าอยู่ในระดับสูง และการนำเสนอคุณภาพของสินค้าที่ดี (ตามตัวชี้วัดความสดต่างๆ เช่น กลิ่น และสี) รวมทั้งลักษณะของสินค้า ดูแลการขายสินค้าที่มีวันหมดอายุระบุไว้ และการหมุนเวียนของสินค้าในพื้นที่ขายตามหลักการ FIFO ดูแลเรื่องการปรับโอนสินค้า (Mutation) และการตกแต่งสภาพสินค้า (เช่น การตัดแต่งใบผัก เป็นต้น)
  • ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการจัดการสต็อกสินค้าในคลังสินค้านั้นเป็นไปตามหลักการ FIFO
  • ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตสินค้าได้ทำการส่งมอบสินค้าตรงตามเวลา และได้มาตรฐานตามที่ได้กำหนดไว้


  คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาระดับ อาชีวศึกษาขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีในตำแหน่งหัวหน้างาน 
  • มีความรู้ตัวสินค้า และสามารถบริหารจัดการสินค้าเพื่อลดยอดสูญเสียได้
  • ถ้าเคยผ่านงานในธุรกิจ ค้าปลีก , modern trade , ร้านอาหาร  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail :hrm60@siammakro.co.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาตราด โทร 039-513900 ต่อ 104,105

QR code