สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ตราด

ประเภท
เขต
สาขา

  ลักษณะงาน
  • มีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลืองานผู้จัดการแผนก ในการควบคุมจัดทำกลยุทธ์ 
  • ควบคุมและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และกระจายสินค้าเบเกอรี่ เพื่อโดยให้เน้นที่การเพิ่มรายได้และผลกำไรให้กับสาขา
  • ดูแลคุณภาพและความสดใหม่ของสินค้าขนมอบ ดูแลการขายผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุ และดูแลการหมุนเวียนสต็อกสินค้าตามหลักการ FIFO
  • ติดตามดูแลกระบวนการผลิตสินค้าเบเกอรี่ ทั้งชนิดและจำนวนของสินค้า ตาม order และประมาณการยอดขาย
  • จัดเตรียมความพร้อมในการกระจายสินค้าให้กับลูกค้า และใส่ใจในความต้องการของลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าการให้บริการลูกค้าเป็นไปตามมาตรฐานที่ดี


  คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ด้านอาหาร หรือเทียบเท่าจากการฝึกอบรมจากสถาบันที่มีชื่อเสียง
  • มีประสบการณ์การณ์การทำงานในสายงานเบเกอรี่อย่างน้อย 2-5 ปี 
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm60@siammakro.co.th ติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลสาขาตราด โทร 039-513900 ต่อ 104,105

QR code