สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ตราด

ประเภท
เขต
สาขา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • รับผิดชอบงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสโตร์
  • มีส่วนร่วมในการรับสมัคร คัดเลือกพนักงานในระดับปฏิบัติการให้กับองค์กร
  • จัดเตรียมข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานตามระยะเวลา เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
  • ประสานงานระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน ดูแลงานทางด้านบริหารจัดการสำนักงาน

  คุณสมบัติ
  • อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์(ปี) : 3 – 5 ปี ขึ้นไป


  คุณสมบัติเพิ่มเติม :
  • ปริญญาตรีด้านการบริหารงานบุคคล หรือ สาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในงานด้านการบริหารงานบุคคล มีความรู้งาน HRM และงาน payroll เป็นอย่างดี 
  • ทัศนคติดี สามารถทำงานให้บริการได้ มีทักษะการบริหารทีมงาน และมีทักษะการสื่อสารดี 
  • มีความยุติธรรม ยอมรับ และรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) เบื้องต้นได้
  • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ไม่ติดปัญหาการทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

QR code