สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ราชบุรี

ประเภท
เขต
สาขา

1 ตำแหน่ง

   

  ลักษณะงาน

          ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน

          วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำงานเพื่อเพิ่มจุดแข็งของอาหารสดในสาขาและหาโอกาสในการทำธุรกิจมากขึ้น

          ควบคุมและอนุมัติการสั่งซื้อสินค้าประจำวันจากศูนย์กระจายสินค้าและจากผู้ผลิตสินค้า ให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการสั่งสินค้า เพื่อวางแผนล่วงหน้าในการจัดเตรียมสต็อกสินค้าในแม็คโครเมลล์

          ตรวจสอบ และดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทและระยะเวลาที่กำหนด

   

  คุณสมบัติ

  ·        จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีอาหาร เกษตรกรรม หรือด้านงานบริการ

  ·        มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5  ปีในระดับหัวหน้างานฝ่าย/แผนก อาหารสดใน Retail Business หรือ ธุรกิจการบริการอาหาร หรือธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  ·        มีความรู้ด้าน HACCP , GMP

  ·        Leadership , positive thinking , can do attitude

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ jobs@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8148 , 02-067-8153 , 02-067-8166

  Line : @makrojob

   

QR code