สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - เพชรบุรี

ประเภท
เขต
สาขา

  ลักษณะงาน
  • วางแผน จัดการ ควบคุมกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวกับจำหน่ายยาตามใบอนุญาติการขายยา
  • ควบคุมการขายยา และส่งมอบยา อันตราย-ยาควบคุม พิเศษ (มาตรา 39)
  • ให้คำปรึกษา สำหรับลูกค้า ที่ใช้บริการในร้านขายยา
  • ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเพื่อรับทราบเงื่อนไขทางการค้าในบางกรณี 
  • ควบคุมดูแลเอกสารเกี่ยวกับตรวจรับสินค้าให้ถูกต้อง ใบสั่งสินค้า ป้ายระบุต่างๆให้ชัดเจน ตามกฎหมายกำหนด
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • ควบคุมดูแล และให้คำปรึกษา แก่พนักงานในการจัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตามกำหนด


  คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์และมีใบประกอบดรคศิลป์ ตามมาตรา 21
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm36@siammakro.co.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาเพชรบุรี โทร 032-898-078 

QR code