สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - นครปฐม

ประเภท
เขต
สาขา

  ลักษณะงาน
  • กำกับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ในสโตร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  • กำกับดูแลการทำ Gap Check ให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงติดตั้งการพิมพ์ Gap Check ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • กำกับดูแลการพิมพ์ป้ายราคาสินค้า, โปรโมชั่น ให้ทันตามเวลา และมีความถูกต้อง
  • กำกับดูแลการสรุปรายงานยอสูญเสียของทุกส่วนงาน
  • กำกับดูแลความถูกต้องของรายงาน Stock Management และรายงาน MIS ประจำเดือน
  คุณสมบัติ
  • จบปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาย IT สาขาอื่นๆ 
  • มีประสบการณ์เรื่องการทำระบบ Stock Inventorary ในธุรกิจค้าปลีกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีพื้นฐานงาน support ด้าน hardware,software , มีทักษะในการใช้ excel ได้ดี
  • ปฏิบัติงานเป็นกะได้


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail : jobs@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8153
  Line : @makrojob

QR code