สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - รามคำแหง (สัมมากร)

ประเภท
เขต
สาขา

  ลักษณะงาน
  • รับชำระค่าสินค้า , ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า , นำส่งเงินค่าสินค้าที่ได้รับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำส่งธนาคาร
  • ตรวจสอบการทำงานวางแผนนกำลังคนให้เพียงพอในแต่ละวัน
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


  คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย /หญิง วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป 
  • หากมีประสบการณ์ในหัวหน้างาน Cashier จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ 


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ อีแมล์  hrm118@ siammakro.co.th   หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  02-055-8060  ต่อ 104,105

QR code