ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

makro

02 มิ.ย. 2564
“แม็คโคร สนับสนุนน้ำดื่ม 5,000 ขวด ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด สถานีกลางบางซื่อ”

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร  และ นายสมชาย ทรัพย์ประดิษฐ์ ผู้จัดการทั่วไป แม็คโคร สาขาสามเสน มอบน้ำดื่ม aro  จำนวน 5,000 ขวด  แก่ประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีน และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดกลางบางซื่อ โดยมี แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง และคณะรองผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ  ณ  ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดกลางบางซื่อ สถานีกลางบางซื่อ 
QR code