ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

makro

21 พ.ค. 2561
แม็คโคร ส่งเสริมเกษตรกรไทย สร้างผลผลิตคุณภาพ เปิดตัวโครงการ “แม็คโคร คัดสรรคุณภาพ เคียงข้างเกษตรกรไทย”

แม็คโคร เดินหน้าส่งเสริมภาคการเกษตรของประเทศไทย คัดสรรผักและผลไม้คุณภาพ ปลอดภัยไปจำหน่ายในแม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมเปิดตัวโครงการ “แม็คโคร คัดสรรคุณภาพ เคียงข้างเกษตรกรไทย” เพื่อตอกย้ำการเป็นตัวจริงเรื่องสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย  ร่วมลงนามกับกลุ่มสหกรณ์ 7 กลุ่มทั่วประเทศ สานพลังความร่วมมือสู่การพัฒนาเกษตรกรไทย สร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 29 ปี ที่ลูกค้าผู้ประกอบการได้ให้ความไว้วางใจในสินค้ากลุ่มอาหารของแม็คโครมาโดยตลอด แม็คโครให้ความสำคัญอย่างสูงสุดในด้านคุณภาพ ความสด สะอาด และความปลอดภัย ตามมาตฐานของกฎหมาย และหลักปฏิบัติสากล ทั้งนี้เพื่อที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ “มุ่งเป็นที่หนึ่งเรื่องการจัดหาสินค้าเพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ” โดยแม็คโครได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานราชการ เครือข่ายภาคเอกชน มหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาและให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างบูรณาการ ตั้งแต่แหล่งผลิต จนถึงแหล่งจำหน่าย เพื่อให้มั่นใจว่า สินค้ามีความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับที่ทันสมัย คือ Makro i - Trace เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้ตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดายผ่านการสแกน QR Code ให้ผู้ประกอบการมั่นใจในวัตถุดิบสำหรับการปรุงอาหารที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภคต่อไป”

“ไม่เพียงแต่การคัดสรรคุณภาพอย่างเข้มข้นเท่านั้น แม็คโครยังเป็นช่องทางในการจำหน่ายและกระจายผลิตผลทางการเกษตรไปสู่ประชาชน และผู้บริโภคผ่านแม็คโคร 123 สาขาทั่วประเทศไทย โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ รับซื้อผักและผลไม้จากเกษตรกรและสหกรณ์ต่าง ๆ ทั่วประเทศกว่า 115,000 ตัน “ นางศิริพร กล่าวเสริม

ทั้งนี้ การเปิดตัวโครงการ “แม็คโคร คัดสรรคุณภาพ เคียงข้างเกษตรกรไทย” เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการร่วมมือพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร อันก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรกว่า 1,400 รายที่แม็คโครทำงานด้วยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ พิธีร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับกลุ่มสหกรณ์ 7 กลุ่ม ได้แก่

  1. สหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกร ป่าซาง จำกัด
  2. สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรด ลำปาง จำกัด
  3. สหกรณ์การเกษตร มะขาม จำกัด
  4. สหกรณ์การเกษตร นายายอาม จำกัด
  5. สหกรณ์การเกษตร เขาคิชฌกูฏ จำกัด    
  6. สหกรณ์การเกษตร เมืองขลุง จำกัด
  7. สหกรณ์การเกษตร บ้านนาสาร จำกัด
QR code