มิตรแท้โชห่วย

งานตลาดนัดโชห่วยภูมิภาค

หัวข้อการอบรม สถานที่ วันที่ ภาพบรรยากาศการอบรม
งานตลาดนัดโชห่วยภูมิภาค แม็คโคร สาขาเชียงใหม่
(ซุปเปอร์ไฮเวย์)
28 ก.พ.- 3 มี.ค. 62
งานตลาดนัดโชห่วยภูมิภาค

แม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ

25 - 28 เม.ย 62

งานตลาดนัดโชห่วยภูมิภาค

แม็คโคร สาขาพิษณุโลก

23 - 26 พ.ค. 62

งานตลาดนัดโชห่วยภูมิภาค

แม็คโครสาขาระยอง

20 - 23 มิ.ย. 62

งานตลาดนัดโชห่วยภูมิภาค

แม็คโคร สาขาอุบลราชธานี

25 - 28 ก.ค. 62

งานตลาดนัดโชห่วยภูมิภาค

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)

22 - 25 ส.ค. 62

งานตลาดนัดโชห่วยภูมิภาค

แม็คโครสาขาหาดใหญ่

19 - 22 ก.ย. 62