ความรู้เกี่ยวกับการจัดการร้านค้าปลีก

มิตรแท้โชห่วย

“สต็อกสินค้า” เป็นตัววัดความสำเร็จของร้านค้านอกจากการเพิ่ม ยอดขาย เพิ่มกำไร จำนวนสต็อกที่เหมาะสมจะช่วยให้ร้านค้ามีเงิน หมุนเวียนและ ลดต้นทุนเพิ่มกำไร

“สต็อกต่ำสุดที่เหมาะสม คือกำไรสูงสุด”
หมายถึง สินค้าที่มีไว้ขายตรงความต้องการลูกค้า ทำให้สามารถเปลี่ยนเป็น เงินได้เร็ว สต็อกมี ไม่มากเกินไป ทำให้สินค้าในร้านใหม่ สด สะอาดเสมอ
เทคนิคการบริหารสต็อก
  1. ไม่เก็บสต็อกมากเกินไป
  2. สำรวจความต้องการของลูกค้าเสมอๆ
  3. ระบายสินค้าขายช้าและนำสินค้าใหม่มาขายแทน
  4. หาแหล่งซื้อสินค้าที่มีสินค้าครบ เพื่อสะดวกและประหยัดค่าเดินทาง
makro
© Copyrights 2016 Siam Makro Public Company Limited. All Rights Reserved. webdesign by 1001 click.
QR code