พนักงานแผนกแคชเชียร์ (Lamphang)

ลักษณะงาน
  • รับชำระค่าสินค้า , ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า , นำส่งเงินค่าสินค้าที่ได้รับเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนสำส่งธนาคาร
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย / หญิง วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
  • รักงานบริการ ทำงานเป็นทีมได้
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • สะดวกปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ และทำงานเป็นกะได้
  • มีประสบการณ์งานแคชเชียร์พิจารณาเป็นพิเศษ
ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm52@siammakro.co.th, hrs52@siammakro.co.th, dseubsak@siammakro.co.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาลำปางโทร 054-230111ต่อ104, 105

Interested candidate, please send resume in Word Format with academic records and recent photo via APPLY NOW

SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED.
1468 Phatthanakan Road, Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Tel : 02-067-8999 Fax: 02-067-9888 Website: www.siammakro.co.th