Key Account Manager (Store) (Srinakarin)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
    1. บริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าหลักของแม็คโคร พยายามเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งระบุ โอกาสทางการตลาด และเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ เพื่อเพิ่มยอดการขายให้แม็คโคร
    2. ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Key Account ที่สำนักงานใหญ่ เพื่อร่วมกันพัฒนากลยุทธ์ที่ใช้เพื่อเพิ่มจำนวน การใช้จ่ายของลูกค้าและเพิ่ม loyalty ของลูกค้าที่มี่ต่อแม็คโคร
    3. บริหารงานจัดการกับปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าหลักเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้ง  Top Line และ Bottom Line (KPI คือ ยอดขาย กำไร และจำนวนบัญชี)
    4. ทำงานร่วมกับบุคคลากรต่างๆ ในสาขา เช่น SGM / CDM / ASGM / Fresh Manager / Section  Manager และ Commercial เพื่อพัฒนาและวางแผนกิจกรรมต่างๆ ของลูกค้าทั้งแบบปกติและแบบ เฉพาะเจาะจงของลูกค้าแต่ละราย
    5. ทำงานร่วมกับบุคคลากรต่างๆ ในสาขา เช่น SGM / CDM / ASGM เพื่อให้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  และเพื่อตอบสนองความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า
    6. ประสานงานกับทีม Commercial / Quality Assurance และทีม O2O ที่สาขา เพื่อทำให้มั่นใจว่า ปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามที่ตกลงกับลูกค้า 
    7. ทำงานร่วมกับทีมการเงินเพื่อประเมินความเสี่ยงกลุ่มลูกค้า โดยลูกค้าของแม็คโครจะต้องมีความเสี่ยงเป็น ศูนย์ 
    8. ประสานงาน เตรียมความพร้อม และสนับสนุนในเรื่องของเอกสารทางกฎหมายสำหรับการทำข้อตกลง  credit sales 
    9. บริหารความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าทั้งภายในและภายนอกเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
    10. จัดการกับปัญหาพร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า


คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ / บริหาร / การตลาด / เศรษฐศาสตร์ / วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-4 ปี ที่เกี่ยวกับการขาย การบริหารลูกค้าในบริษัท international หรือ multi-international 
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ / การขาย / การต่อรอง / การสื่อสาร / การบริหารจัดการเวลา และการบริหารงานโครงการ
  • ร่าเริง สามารถสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองได้ บริหารจัดการได้ดี มีความยืดหยุ่น และทำงานแบบยึดความสำเร็จเป็นหลัก
  • สามารถเดินทางไปทำงานในที่ต่างๆ ได้ หากมีรถส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

เปิดสัมภาษณ์แบบ Online สัมภาษณ์วิถีใหม่อยู่ที่ไหนก็สัมภาษณ์ได้ ในวันที่ 11 ธ.ค.63 นี้ ส่งประวัติพิจารณาได้ที่ jobs@siammakro.co.th

ผู้สมัครที่สนใจสามารถส่ง resume ในรูปแบบไฟล์ Word โดยระบุข้อมูลทางการศึกษาและรูปปัจจุบันมาที่
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 
1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
 โทร: 02-067-8148 l แฟกซ์ 02-067-9063
Website: www.siammakro.co.th

Interested candidate, please send resume in Word Format with academic records and recent photo via APPLY NOW

SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED.
1468 Phatthanakan Road, Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Tel : 02-067-8999 Fax: 02-067-9888 Website: www.siammakro.co.th