หัวหน้าส่วนอาหารทะเล (Supervisor - Fish) (Bodindecha)

ลักษณะงาน
  • มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า
  • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก
  • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปลาและอาหารทะเล

คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีในตำแหน่งหัวหน้างาน 
  • มีความรู้ตัวสินค้า และสามารถบริหารจัดการสินค้าเพื่อลดยอดสูญเสียได้
  • ถ้าเคยผ่านงานในธุรกิจ ค้าปลีก, modern trade , ร้านอาหาร  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail : hrm121@siammakro.co.th , jobs@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 

สาขาบดินทรเดชา 02-021-7680 ต่อ 104 หรือ
สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8148, 02-067-8153

Interested candidate, please send resume in Word Format with academic records and recent photo via APPLY NOW

SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED.
1468 Phatthanakan Road, Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Tel : 02-067-8999 Fax: 02-067-9888 Website: www.siammakro.co.th