ผู้จัดการแผนกจัดส่ง (Section Manager - OCS) (Samsen)

รายละเอียดงาน
  • ดูแลรับผิดชอบงานในแผนกจัดส่ง
  • สนับสนุนการปฎิบัติการจัดสินค้าเพื่อเตรียมงานส่ง ประกอบด้วย ส่วนงานหยิบสินค้า งานจัดแพ็คสินค้า และงานธุรการประสานงานจัดส่ง
  • ดูแลรับผิดชอบ ควบคุมการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบงานต่างๆ ที่รับผิดชอบ
  • จัดทำรายงาน ข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารตามสายงาน
  • รวมรวมข้อมูลและปัญหาในการทำงาน พร้อมนำเสนอแนวทางแก้ไขและพัฒนาต่อผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรี สาขา Logistic หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 1 ปี จากธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง
  • หากมีประสบการณ์ในการบริหารงานจัดส่งสินค้าในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งขอพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • สะดวกในการปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ 


ส่งใบสมัครงาน (Resume) มาได้ที่ E-mail : kketkhie@siammakro.co.th, pkhomgri@siammakro.co.th, sthongji@siammakro.co.th, jobs@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8166, 02-067-8153, 02-067-8148 หรือ Line : @makrojob

Interested candidate, please send resume in Word Format with academic records and recent photo via APPLY NOW

SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED.
1468 Phatthanakan Road, Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Tel : 02-067-8999 Fax: 02-067-9888 Website: www.siammakro.co.th