ผู้จัดการแผนกปลาและอาหารทะเล (Section Manager - Fish) (Srinakarin 2)

ลักษณะงาน

·   - รับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลให้มีสินค้าเพียงพอต่อการจำหน่าย รวมถึงบริหารหน้าร้านให้ได้มาตรฐานตามที่บริษัทฯ กำหนด

·  - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก

·  - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปลาและอาหารทะเล

·  - บริหารยอดสูญเสีย , ต้นทุน , กำไร รวมถึงวางแผนอัตรากำลังของแผนก

คุณสมบัติ

·   - วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี (ยินดีพิจารณาผู้ที่มีประสบการณ์ตรงด้าน Fresh Food แต่มีคุณวุฒิไม่ถึงระดับปริญญาตรี)

·   - มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย ปีในตำแหน่งหัวหน้างาน

·   -มีความรู้ตัวสินค้า และสามารถบริหารจัดการสินค้าเพื่อลดยอดสูญเสียได้

·   - ถ้าเคยผ่านงานในธุรกิจ ค้าปลีก , modern trade , ร้านอาหาร  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 ส่งใบสมัครงาน(resume)มาได้ที่e-mail jobs@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8148 , 02-067-8153 , 02-067-8166 Line : @makrojob


Interested candidate, please send resume in Word Format with academic records and recent photo via APPLY NOW

SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED.
1468 Phatthanakan Road, Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Tel : 02-067-8999 Fax: 02-067-9888 Website: www.siammakro.co.th