Supervisor - Bakery (Nong Chok)

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
มีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลืองานผู้จัดการแผนก ในการควบคุม จัดทำกลยุทธ์ และจักกิจกรรมต่างๆให้กับพนักงานเบเกอรี่ที่ทำงานในสาขา เพื่อส่งเสริมการขาย โดยให้เน้นที่การเพิ่มรายได้และผลกำไรให้กับสาขา

รายละเอียดหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่
 • ดูแลคุณภาพและความสดใหม่ของสินค้าขนมอบ ดูแลการขายผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุ และดูแลการหมุนเวียนสต็อกสินค้าตามหลักการ FIFO
 • ติดตามดูแลกระบวนการผลิตสินค้าเบเกอรี่ ทั้งชนิดและจำนวนของสินค้า และตาม Order และประมาณการยอดขาย
 • ควบคุมกิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว้
 • จัดเตรียมความพร้อมในการกระจายสินค้าให้กับลูกค้า และใส่ใจในความต้องการของลูกค้าเพื่อให้แนใจว่าการให้บริการลูกค้าเป็นไปตามมาตรฐานที่ดี และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้า ใส่ใจทุกข้อเรียกร้องและ ข้อตำหนิ รวมทั้งคำแนะนำของลูกค้าและเมื่อมีโอกาส ควรสบสายตาและทักทายลูกค้า เมื่อลูกค้าถามหาที่วางสินค้าที่ต้องการ ต้องมั่นใจว่าลูกค้าจะต้อง มีผู้นำทางไปยังที่วางสินค้าเสมอ
 • แนะนำและส่งเสริมการขายสินค้า Own Brand กับลูกค้า มีความรู้ในตัวสินค้ามากเพียงพอที่จะนำเสนอให้ลูกค้าได้ รวมไปถึงการจัดสาธิตสินค้าที่ออกใหม่ในแผนก
 • ดูแลสินค้าด้วยทฤษฎี 6Rights+1
 • ดำเนินการให้แน่ใจว่าลูกค้าและพนักงานทุกคนมีความปลอดภัย มีการใช้ เครื่องมือรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ป้องกันอันตรายมีการใช้อย่างเหมาะสมตลอดเวลา แผนกปลอดจากอุบัติเหตุ และไม่มีสินค้าตกอยู่บนพื้นโดยขาดการดูแล
 • ดำเนินการต่อรองกับผู้ผลิตวัตถุดิบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อและการส่งมอบวัตถุดิบจากผู้ผลิต
 • ดำเนินนโยบายผ่านทางทีมงาน เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายที่ได้วางไว้ สามารถบรรลุเป้าหมายในการใช้ประโยชน์สูงสุดของทรัพยาการบุคคล, เครื่องจักร, และวัตถุดิบที่ได้รับมอบหมายจากู้จัดการแผนก
 • อาจจะต้องอบรมพนักงานในแผนกในเรื่องการทำงานในส่วนต่างๆของร้านเบเกอรี่
 • อาจจะต้องบริหารจัดการร้านเบเกอรี่ที่ผลิตสินค้าเฉพาะอย่าง ยกตัวอย่างเช่น เบเกิล หรือเพสตรี้
 • อาจจะต้องขายสินค้าเบเกอรี่ในที่ชุมชนต่างๆ หรือ อาจต้องรับผิดชอบในการผลิตสินค้าเบเกอรี่ด้วย
ทักษะที่ต้องการ
การศึกษาและ/หรือประสบการณ์การทำงานที่ต้องการ: 
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เคยผ่านการอบรมด้านการพัฒนาผู้บริหารชั้นสูงจากสถาบันที่มีชื่อเสียง
 • มีประสบการณ์การณ์การทำงานในสายงานเบเกอรี่อย่างน้อย 2-5 ปี
ความสามารถหลัก 
 • สามารถบริหารงานในสายการผลิตเบเกอรี่และกิจกรรมการขายบริเวณแสดงสินค้าเบเกอรี่
ความสามารถทางเทคนิค
 • มีความรู้ความสามารถในการเรื่องการผลิตสินค้าเบเกอรี่
ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm108@siammakro.co.th, hrs108@siammakro.co.th หรือติดต่อ สอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาหนองจอก โทร 02-017-0000ต่อ 104 , 105

Interested candidate, please send resume in Word Format with academic records and recent photo via APPLY NOW

SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED.
1468 Phatthanakan Road, Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Tel : 02-067-8999 Fax: 02-067-9888 Website: www.siammakro.co.th