ผู้จัดการส่วนงานขายและพัฒนาลูกค้า (Wang Hin)

Role & Responsibility
 • สรรหาลูกค้าในพื้นที่เพื่อเข้ามาซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯ โดย focus ในกลุ่ม HORECA และ Retailer 
 • พัฒนายอดขายจากฐานลูกค้าเดิมโดยมอบหาโอกาสในการขายสินค้าในกลุ่มสินค้าที่ยังไม่มียอดซื้อจากลูกค้ารายเก่า
 • วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆทีมีผลต่อยอดขาย
 • visit ลูกค้าทั้งรายเก่าและใหม่
 • จัดทำ Action Plan ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของทางสาขา
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualification
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานขายในธุรกิจ Retail business , FMCG , Food Service หรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะงานขาย และงาน service 
 • Logic ดี , positive thinking , can do attitude
 • มีทักษะการใช้ excel (pivot , vlookup) ในการจัดทำรายงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ อีเมลล์ hrm113@siammakro.co.th และ hrs113@siammakro.co.th 
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 02-017-0050 ต่อ 104-105 หรือ ติดต่อที่สาขา 

Interested candidate, please send resume in Word Format with academic records and recent photo via APPLY NOW

SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED.
1468 Phatthanakan Road, Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Tel : 02-067-8999 Fax: 02-067-9888 Website: www.siammakro.co.th