รางวัลที่ได้รับ

รางวัลสำหรับนักศึกษา

 1. ทุนการศึกษาพิเศษทีมดีเด่นระดับประเทศ 3 รางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร รวม 100,000 บาท
  (บริษัทฯ หักภาษี ณ ที่จ่าย 5% เนื่องจากเป็นเงินรางวัล)
  • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 50,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 30,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 20,000 บาท
 2. ทุนการศึกษาระดับภูมิภาค ทีมที่เข้ารอบระดับภูมิภาค จำนวน 16 รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร รางวัลละ 5,000 บาท รวม 80,000 บาท
  (บริษัทฯ หักภาษี ณ ที่จ่าย 5% เนื่องจากเป็นเงินรางวัล)
 3. ทุนการศึกษาทุกสถาบัน ทีมที่ชนะการประกวดแต่ละสถาบัน จำนวน 3 รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร รวม 10,000 บาท
  (บริษัทฯ หักภาษี ณ ที่จ่าย 5% เนื่องจากเป็นเงินรางวัล)
  • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 5,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 2,000 บาท

** นักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดครบทุกขั้นตอนทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตร
** เงินรางวัลนักศึกษาจะได้รับทุกครั้งที่เข้ารอบ

รางวัลสำหรับร้านค้า (รางวัลร่วม)

ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯปรับปรุงร้านค้าและเป็นร้านที่ทีมนักศึกษาได้รางวัลระดับประเทศ 10,000 บาท โดยพิจารณาจาก
 1. ยอดขายและยอดที่ซื้อสินค้าที่แม็คโครเพิ่มขึ้นหลังการปรับปรุงร้านค้า 3 เดือน
 2. สามารถนำไอเดีย “สื่อส่งเสริมการขาย” ไปพัฒนาร้านค้าได้มีประสิทธิภาพ
  • รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 3,000 บาท
   (บริษัทฯ หักภาษี ณ ที่จ่าย 5% เนื่องจากเป็นเงินรางวัล)
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 2,000 บาท