ส่วนผสม
• กาแฟโบราณ
• ครีมเทียมข้นหวาน
• ผลิตภัณฑ์นมข้นจืด
• น้ำตาลทราย
• น้ำแข็งป่น (16 ออนซ์)
• ผลิตภัณฑ์นมข้นจืด สำหรับโรยหน้า

3 ออนซ์
1.5 ออนซ์
1.5 ออนซ์
2 ช้อนชา
1 แก้ว
วิธีทำ
1. ตวงกาแฟใส่ในน้ำร้อน ใช้ถุงชัก ไปมา 3-5 ครั้ง กรอง
   เอากากกาแฟออก ให้เหลือแต่น้ำกาแฟปริมาณ 4 ออนซ์
2. ผสมครีมเทียมข้นหวาน นมข้นจืด และน้ำตาลทราย
   ลงในน้ำกาแฟ คนให้เข้ากัน
3. เทใสแก้วน้ำแข็ง แต่งหน้าด้วย
   ผลิตภัณฑ์นมข้นจืดแล้วจัดเสิร์ฟ
ส่วนผสม
• ผงชาไทย
• น้ำร้อน
• ครีมเทียมข้นหวาน
• ผลิตภัณฑ์นมข้นจืด
• น้ำตาลทราย
• น้ำแข็งป่น (16 ออนซ์)
• นมรสจืดพาสเจอร์ไรส์สำหรับทำฟองแต่งหน้า

50 กรัม
300 มิลลิลิตร
1.5 ออนซ์
2 ออนซ์
1⁄2 ช้อนชา
1 แก้ว
วิธีทำ
1. ตวงผงชาไทยใส่ในน้ำร้อน ใช้ถุงชักไปมา 3-5 ครั้ง
    กรองเอากากชาออกให้เหลือแต่น้ำชาไทย
    ปริมาณ 4 ออนซ์
2. ผสมครีมเทียมข้นหวาน ผลิตภัณฑ์นมข้นจืด
    และน้ำตาลทราย ลงในน้ำชาไทย คนให้เข้ากัน
3. เทใส่แก้วน้ำแข็ง แต่งหน้าด้วยฟองนมพาสเจอร์ไรส์
    แล้วจัดเสิร์ฟ