ตารางวันนัดพบผู้ประกอบการร้านอาหาร

คู่คิดธุรกิจอาหาร

EASY BLUE

แชร์บทความนี้
makro

ส่วนผสม 

(สูตร แก้ว 22 ออนซ์)
น้ำบลูฮาวาย
สควอซเข้มข้นไทชิ : 1 ออนซ์
น้ำลิ้นจี่สควอซ
เข้มข้นไทชิ : 1 ออนซ์
โซดา : 8 ออนซ์
น้ำแข็ง : 22 ออนซ์วิธีทำ

นำน้ำบลูฮาวายสควอซเข้มข้นไทชิผสมกับโซดา 2 ออนซ์ เทลงในแก้ว จากนั้นนำเอาน้ำแข็งเทใส่แก้วจนเต็ม นำน้ำลิ้นจี่สควอซเข้มข้นไทชิผสมกับโซดา 6 ออนซ์ คนให้เข้ากันแล้วนำไปเทเบาๆ จนเต็มแก้ว พร้อมตกแต่งเพื่อความสวยงาม