ตารางวันนัดพบผู้ประกอบการร้านอาหาร

คู่คิดธุรกิจอาหาร

พอร์คชอป

แชร์บทความนี้

วัตถุดิบ

1. พอร์คชอป ตราเอโร่ 2 ชิ้น
2. พริกไทยดำ 1 หยิบมือ
3. เกลือ 1 หยิบมือ
4. เนยสด 2 ช้อนโต๊ะ
5. พริกป่น 2 ช้อนโต๊ะ
6. น้ำตาลทราย 2 ช้อนโต๊ะ
7. ข้าวคั่ว 2 ช้อนโต๊ะ
8. น้ำมะนาว 8 ช้อนโต๊ะ
9. น้ำปลา 3 ช้อนโต๊ะ
10. ผักชีใบเลื่อยซอย 3 ใบ
11. ต้นหอมและผักชีซอย 2 ใบ