คู่คิดธุรกิจอาหาร

จ้างงานผู้สูงอายุ หักภาษีได้ 2 เท่า

makro


ผู้สูงอายุย่อมเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์และยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพการทำงาน ผู้ประกอบการสามารถจ้างงานผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นลูกจ้างได้ ที่สำคัญยังสามารถหักรายจ่ายภาษีได้ถึง 2 เท่าด้วยนะครับ เงื่อนไขก็ไม่ยาก มีเพียง 4 ข้อดังนี้ครับ

1. ผู้สูงอายุต้องเป็นคนสัญชาติไทย และมีอายุ 60 ปีขึ้นไปครับ
2. เป็นลูกจ้างของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จ้างอยู่ก่อนแล้ว หรือเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางานครับ
3. ไม่เป็น และไม่เคยเป็นกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน ที่จ้างผู้สูงอายุรายนั้นๆครับ
4. กรณีผู้สูงอายุทำงานในบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหลายแห่งในเวลาเดียวกัน จะได้รับสิทธิหักรายจ่ายได้ 2 เท่า เฉพาะบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนแรกที่รับผู้สูงอายุเข้าทำงานครับ

ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ ด้วยขั้นตอนง่ายๆผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรได้ที่ http://newstartup.rd.go.th/taxdeduct/main.jsp
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1161 หรือ 02 272 8646 ครับ
© Copyrights 2016 Siam Makro Public Company Limited. All Rights Reserved. webdesign by 1001 click.