คู่คิดธุรกิจอาหาร

การออกแบบร้านอาหาร

อาหารอร่อย การนั่งสบาย บรรยากาศที่ดี และ การบริการที่ดี
นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่ผู้ประกอบการร้านอาหารใส่ใจในการต้อนรับและดึงดูดลูกค้าให้กลับมาอยู่เสมอ

makroสิ่งที่ทำให้ร้านอาหารแต่ละร้านแตกต่างกัน นั้นคือ การมอบประสบการณ์ และ แบ่งบันเรื่องราวในมุมมองของ ผู้ประกอบการให้กับลูกค้า โดยผ่านทาง รสชาติกลิ่นหอมยวนใจ และ หน้าตาอันลลิ้มลองของอาหาร รวมถึงการสร้างบรรยากาศ ด้วยการออกแบบตกแต่งร้านอย่างสวยงาม 
    
การออกแบบร้าน ที่มีเรื่องราวนำเสนอ หรือ ที่เรียกว่าแนวความคิดนั้น สามารถที่จะดึงจุดเด่นของร้าน มาสร้าง ลักษณะเฉพาะ ที่สามารถสื่อถึงลูกค้าได้อย่างชัดเจน ทำให้ลูกค้ามี ความเข้าใจ และ พึงพอใจ ที่ได้เป็นส่วนนึงของสถานที่นั้นๆ จนอาจเรียกได้ว่าเป็น “ร้านประจำ”เลยทีเดียว 
   
การออกแบบร้านนั้น เริ่มตั้งแต่การสร้างมุมมองจากหน้าร้าน ที่มีความน่าดึงดูดใจ มีข้อมูลชัดเจนของชื่อร้าน เห็นชัด เข้าใจว่าขายอะไร ร้านแลดูสะอาดตา เป็นระเบียบ สังเกตว่าลูกค้า แต่ละรายนั้น มักจะมีที่นั่งประจำในร้าน และที่นั่งที่มักจะมีคนนั่งในร้านที่ประจำส่วนใหญ่ก็จะเป็นมุมเดิมๆ แสดงให้เห็นว่าการออกแบบตำแหน่งและลักษณะที่นั่งนั้น มีส่วนสำคัญ อย่างมากในการรองรับลูกค้า เช่น หากเป็นโซฟา ลูกค้าจะชอบนั่งนานกว่า ลูกค้าที่นั่งเก้าอี้ทรงสูงที่บาร์ เป็นต้น 
เสียงที่เกิดขึ้นในร้าน อาจเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึง จนเมื่อร้านได้สร้างเสร็จ ถึงพบว่า มีเสียงก้องของคนที่พูดคุยกัน จนลูกค้าไม่ชอบนั่งนาน สังเกตุว่า
เสียงเกิดการสะท้อนของวัสดุที่มีพื้นผิว แข็ง อย่างเช่น ไม้อัด หากเรามีวัสดุที่เป็นผ้า เช่น ผ้าบุผนัง เก้าอี้บุผ้า ผ้าม่าน เป็นต้น ก็จะสามารถช่วยลดการสะท้อนของเสียงได้ ความใส่ใจในการออกแบบร้านในรายละเอียดเหล่านี้ นอกจากช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีแล้ว ผู้ออกแบบยังสามารถส่งเสริมรายละเอียดของร้านอาหารในอีกหลายด้าน รวมถึงการมีส่วนช่วยผู้ประกอบการในการเลือกวัสดุที่มีความสวยงาม ทั้งยังมีความคงทน  สามารถดูแลรักษา ทำความสะอาดง่าย เพื่อช่วยผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างคล่องตัว 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.didesigns.co.th