คู่คิดธุรกิจอาหาร

อาหารฮาลาล นิช มาร์เก็ต แต่ทำกำไร

ท่ามกลางความหลากหลายของร้านอาหารประเภทต่างๆ ทั้งไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งที่พบเห็นได้ทั้วไป ยังมีร้านอาหารบางประเภทที่ไม่ค่อยมีให้เห็นเพราะเป็นอาหารประเภทนิช มาร์เก็ตแต่มีความต้องการในตลาดโอกาสทำกำไรได้ดีอย่างเช่น “ร้านอาหารฮาลาล” 

makro

ท่ามกลางความหลากหลายของร้านอาหารประเภทต่างๆ ทั้งไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งที่พบเห็นได้ทั้วไป ยังมีร้านอาหารบางประเภทที่ไม่ค่อยมีให้เห็นเพราะเป็นอาหารประเภทนิช มาร์เก็ตแต่มีความต้องการในตลาดโอกาสทำกำไรได้ดีอย่างเช่น “ร้านอาหารฮาลาล” ซึ่งยังไม่ค่อยมีพบเห็นได้ทั่วไป  เนื่องจากอาหารฮาลาลมีความเกี่ยวข้องกับหลักบัญญัติของศาสนาอิสลาม ผู้ที่จะทำอาหารอิสลามจำเป็นต้องมีความรู้ด้านหลักบัญญัติของศาสนาอิสลามเป็นอย่างดีตั้งแต่กระบวนการปรุงและวัตถุดิบที่นำมาใช้ จึงทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารฮาลาลยังมีจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรผู้นับถือศาสนาอิสลามในประเทศไทยที่มีอยู่ราว 10 ล้านคนยังไม่รวมประชากรผู้นับถือศาสนาอิสลามจากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ร้านอาหารฮาลาลถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มเฉพาะแต่ยังมีโอกาสทางการตลาดที่น่าสนใจ

makro

 

 

 

สำหรับผู้สนใจเปิดร้านอาหารฮาลาลสิ่งแรกที่ต้องรู้คือ ข้อห้ามต่างๆ วัฒนธรรมการรับประทานอาหารแบบมุสลิม ความหมายของ “อาหารฮาลาล” คือ อาหารที่ได้ผ่านกรรมวิธีในการทำ ผสม ปรุง ประกอบ หรือแปรสภาพ ตามศาสนบัญญัติ ซึ่งเป็นการรับประกันว่าชาวมุสลิมโดยทั่วไปสามารถบริโภคอาหาร หรืออุปโภคสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ได้โดยสนิทใจ ไม่มีส่วนผสมต้องห้าม อย่างเช่น เนื้อหมู น้ำมันหมู หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากหมู รวมถึงเลือดสัตว์ไม่ว่าชนิดใดก็ตาม อาหารหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม การล้างเนื้อสัตว์ก็ต้องล้างให้ถูกตามหลักเช่นกัน ดังนั้นการคัดเลือกวัตถุดิบต่างๆ สำหรับนำมาปรุงอาหารอิสลามจึงต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ 

makro

 

 

 

แนวทางที่ดีสุดคือ เลือกใช้วัตถุดิบที่มีเครื่องหมายรับรองฮาลาลซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ผู้นับถือศาสนาอิสลามให้การยอมรับ ซึ่งที่แม็คโครเรามีวัตถุดิบสำหรับอาหารฮาลาลโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดอาหารฮาลาล โดยมีทีมงานเชฟผู้เชียวชาญอาหารฮาลาลเป็นผู้คัดสรรวัตถุดิบและพัฒนาสูตรเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของร้านอาหารฮาลาล ภายใต้แบรนด์ ARO (เอโร่)ที่มีทั้งวัตถุดิบสำหรับนำไปปรุงอาหารและอาหารพร้อมอุ่น เช่น  ข้าวหมกไก่  ซุปเนื้อวัว   ข้าวยำ   ไก่ฆอและ   ขนมหวานอาเกาะ  โรตีปาแย  โรตีมะตาบะ ซึ่งสินค้าฮาลาลทุกชนิดในแม็คโครต้องผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงจะนำมาจำหน่าย จึงมั่นใจได้ทั้งคุณภาพ รสชาติและความถูกต้องตามหลักศาสนบัญญัติ 

makro

 

 

 

 

ดังนั้นการเปิดร้านอาหารฮาลาลจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพียงเดินเข้าแม็คโครก็พบกับวัตถุดิบและสินค้าสำหรับอาหารฮาลาลครบทุกความต้องการ