Career

Job Vacancies - Bueng Kan

Type
Zone
Branch

  ลักษณะงาน
  • การแจกหรือแถมของแถมให้กับลูกค้าที่มาซื้อสินค้า ตามเงื่อนไขการส่งเสริมการขายที่กำหนด การเบิกจ่าย ตรวจนับและการจัดเก็บให้ถูกต้องและครบถ้วน
  คุณสมบัติ
  • จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ด้านการบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  • มีทักษะการคิดคำนวน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีรักงานบริการ 
  • ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ การทำเอกสาร  ความสามารถในการ วิเคราะห์ เจรจา ติดต่อสื่อสาร

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีเมล์ hrm65@siammakro.co.th, hrs65@siammakro.co.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่

  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขา บึงกาฬ  โทร.  042-492-600 ต่อ 104 , 105

line