Career

Job Vacancies - Mae Sai

Type
Zone
Branch

  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
  ช่วยผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ในการบริหารจัดการในส่วนของการบรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อค สินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาการจัดเรียงสินค้า, การนำเสนอสินค้า,มอบการบริการด้วยมาตรฐานระดับสูงให้กับลูกค้า,ตกแต่ง หั่นเตรียมสินค้าให้ตามความต้องการของลูกค้า ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก และดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ 


  คุณสมบัติ
  • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • มีประสบการณ์ด้าน Fresh Food ในงานห้างสรรพสินค้าโดยตรง หรือ งานในร้านอาหารหรือธุรกิจบริการ
  • ลงรายละเอียดในงานที่รับผิดชอบ กล้าคิดกล้านำเสนอเมื่อพบว่าการทำงานมีปัญหาที่ต้องแก้ไข
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ และสามารถเข้างานกะได้


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail : hrm67@siammakro.co.th ,  hrs67@siammakro.co.th ,   หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล   โทร 052 – 021701 – 15  ต่อ 104,105

line