Career

Job Vacancies - Kanlapaphruek

Type
Zone
Branch

1 ตำแหน่ง

  หัวหน้าแผนกบุคคล (HR Supervisor)

  ลักษณะงาน

  - รับผิดชอบงานด้าน HRM ในสาขา เช่น สรรหาพนักงานตั้งแต่ระดับ Staff จนถึง Supervisor ในสาขา ดูแลสวัสดิการของพนักงาน งานฝึกอบรม และจัดทำเงินเดือนของพนักงานในสาขา รวมถึงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  -           จบปริญญาตรีทุกสาขา

  -           มีประสบการณ์ HR อย่างน้อย 1 – 3 ปี

  -           ทัศนคติดี สามารถทำงานให้บริการได้

  -           หากมีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  -           ไม่ติดปัญหาการทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail jobs@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8148 , 02-067-8153 , 02-067-8166

line