Career

Job Vacancies - Srinakarin

Type
Zone
Branch

1 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน
  • จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อผลิตเบเกอรี่ในแต่ละวัน
  • ตรวจสอบ stock วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า , ผลิตสินค้าเพื่อวางจำหน่ายบริเวณจุดขาย
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


  คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย/หญิง วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 
  • รับการทำขนม , ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • หากมีพื้นฐานการทำเบเกอรี่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ อีแมล์ hrm03@siammakro.co.thหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 02- 3834104 ต่อ 104,105 หรือ โทร 080-3030-321

line