Career

Job Vacancies - Srinakarin

Type
Zone
Branch

1 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน
  • ออกใบกำกับภาษี , ให้ข้อมูลต่างๆ ภายในสาขา ,แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่มารับบริการ
  • รับสมัครลูกค้าที่ต้องการสมัครสมาชิกแม็คโคร
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


  คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป 
  • มี Service Mild สูง , มีทักษะในงานบริการ 
  • หากทีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ อีแมล์ hrm03@siammakro.co.thหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 02- 3834104 ต่อ 104,105 หรือ โทร 080-3030-321

line