Career

Job Vacancies - Srinakarin

Type
Zone
Branch

  ลักษณะงาน
  • รับผิดชอบการตรวจรับสินค้าตามขั้นตอนการรับสินค้าและให้การดำเนินการถูกต้องและเที่ยงตรง จากกระบวนการจัดส่งและรับสินค้าผ่านไปยังชั้นการขายและไม่รบกวนลูกค้าในช่วงเปิดทำการของร้านค้า

  คุณสมบัติ
  • จบการศึกมัธยมศึกษาตอนต้น - ระดับปริญญาตรีทุกสาขา (หากมีประสบการณ์ตรงในงาน GR ยินดีรับพิจารณาผู้สมัครที่มีวุฒิต่ำกว่า ป.ตรี)
  • มีประสบการณ์งาน Good Receive , warehouse ,งานดูแลระบบ Inventorary หรืองาน DC มาไม่น้อยกว่า  (ยินดีรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีใบอนุญาตขับรถ Forklift (ยินดีรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ทักศนะคติดี รักในการให้บริการ และมี Positive Thinking
  • สะดวกปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ 
  • สามารถเข้ากะได้
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ อีแมล์ hrm03@siammakro.co.thหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 02- 3834104 ต่อ 104,105 หรือ โทร 080-3030-321

line