Career

Job Vacancies - Head Office

Type
Zone
Branch

Operation Trainee-Fresh Food

60 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน
  • เข้ารับการฝึกปฎิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือนในแผนกอาหารสด โดยในช่วง 2 เดือนแรกจะเป็นการเรียนรู้งานในทุกแผนก เช่น แผนกเบเกอรี่ , แผนกผักและผลไม้ , แผนกเนื้อสัตว์ , แผนกอาการแช่แข็ง และ แผนกอาหารทะเล และในช่วง 4 เดือนหลังจะเป็นการเลือกแผนกที่ผู้เข้าร่วมโครงการสนใจจะปฏิบัติงาน พร้อมทำ Project นำเสนอคณะกรรมการ โดยผู้ที่ผ่านหลักสูตรจะได้รับการบรรจุในตำแหน่ง “หัวหน้าแผนกอาหารสด”

  คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร , เกษตร , ประมง , สัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหารหรือธุรกิจค้าปลีกโดยตรง
  • อายุไม่เกิน 28 ปี ยินดีรับน้องๆ ที่เป็นนักศึกษาจบใหม่
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ jobs@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8148 , 02-067-8153

  Line : @makrojob (มี @ ด้วยค่ะ)

line