Career

Job Vacancies - Lam Luk Ka

Type
Zone
Branch

1 ตำแหน่ง

  ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงินสาขา

  ลักษณะงาน
  - จัดทำรายการรายรับ,รายจ่าย และงานด้านบัญชีของทางสาขาให้มีความถูกต้อง
  - เคลียเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการบัญชีและการเงิน
  - ดูแลงานเบิกพัสดุที่ใช้ในสำนักงาน และงานเปิด PR,PO งานต่างๆภายในสาขา
  - จัดทำบัญชีทรัยพ์สิน และงานอื่นๆ ตามทีได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  - จบปริญญาตรีด้านบัญชี
  - มีประสบการณ์ทำบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป
  - หากมีประสบการณ์ทำบัญชีในธุรกิจค้าปลีกมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  - สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ jobs@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8153 , line : @makrojob

line