Career

Job Vacancies - เหม่งจ๋าย

Type
Zone
Branch

1 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน
  • มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า
  • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก
  • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาหารแช่แข็ง
  คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี (หากมีประสบการณ์ตรงยินดีรับพิจารณากรณีไม่ใช้วุฒิ ป.ตรีเข้าสมัคร)
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีในงานด้าน Fresh Food ในตำแหน่งหัวหน้างานใน Retail Business
  • หรือมีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานในธุรกิจร้านอาหาร หรือโรงงานผลิตอาหาร
  • ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ และสามารถเข้าปฏิบัติงานเป็นกะได้
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ jobs@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8153 , 02-067-8148 , 02-067-8166

line