Career

Job Vacancies - Nathong charoen

Type
Zone
Branch

  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
  ตรวจสอบติดตาม การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน  


  คุณสมบัติ
  • จบปริญญาตรีด้านบัญชี
  • ควรมีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2-3 ปี หากเคยผ่านงานบัญชีในสาย Retail ขอพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้ 
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail : jobs@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขา 02-033-6900 ต่อ 104-105

line