Career

Job Vacancies - Wang Hin

Type
Zone
Branch

2 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน
  • รับชำระค่าสินค้า , ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า , นำส่งเงินค่าสินค้าที่ได้รับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำส่งธนาคาร
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


  คุณสมบัติ
  • เพศ หญิง วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ในงาน Cashier จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ 
  • สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ อีเมลล์ hrm113@siammakro.co.th และ hrs113@siammakro.co.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 02-017-0050 ต่อ 104-105 หรือ ติดต่อที่สาขา 

line