News & Activities

12 October 2021
เคียงข้าง “โชห่วย” ทุกสถานการณ์ แม็คโคร ส่งทีมปรับปรุงร้าน มอบถุงกำลังใจ ช่วยฟื้นฟูร้านค้าปลีกรายย่อยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ลพบุรี

เคียงข้าง “โชห่วย” ทุกสถานการณ์ แม็คโคร ส่งทีมปรับปรุงร้าน มอบถุงกำลังใจ
ช่วยฟื้นฟูร้านค้าปลีกรายย่อยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ลพบุรี ให้พร้อมเดินหน้าสู้ต่อ

หนักแค่ไหนก็เคียงข้างกัน  แม็คโคร ส่งทีมงานศูนย์มิตรแท้โชห่วย นำโดย นายวีระชัย พลสันต์  ผู้เชี่ยวชาญการจัดการร้านค้าปลีก และพนักงานแม็คโคร สาขา ลพบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือร้านค้าปลีกรายย่อย หรือ “โชห่วย” ของ นางจำรัส รุ่งเรือง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองลพบุรี หลังได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรง โดยเข้าไปช่วยปรับปรุงร้านค้าให้กลับมามีสภาพพร้อมเปิดดำเนินการอีกครั้ง  นอกจากนี้ แม็คโคร ยังนำถุงยังชีพไปมอบให้กับร้านโชห่วยอีกหลายแห่งในอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอบ้านหมี่ อำเภอชัยบาดาล และอำเภอโคกสำโรง ที่ประสบภัยน้ำท่วม รวม 30 ร้านค้า เพื่อส่งต่อกำลังใจให้ผู้ประกอบการรายย่อยเดินหน้าสู้วิกฤตที่เกิดขึ้นต่อไป 
line