News & Activities

22 August 2019
“แม็คโคร รุกภาคอีสาน จัดงานใหญ่ประจำปี “ตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ ๑๑” ภายใต้แนวคิด “มุ่งมั่น สร้างสรรค์ โชห่วยไทยสู่ความยั่งยืน”

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร และ คุณริคาร์โด้ เบารอตโต้ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด จัดงาน “ตลาดนัดโชห่วย” ครั้งที่ ๑๑ ภายใต้แนวคิด “มุ่งมั่น สร้างสรรค์ โชห่วยไทยสู่ความยั่งยืน” เพื่อรวบรวมองค์ความรู้การจัดการร้านค้าปลีกอย่างครบวงจร และพัฒนาศักยภาพโชห่วยไทยให้มีความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคอีกด้วย โดยได้รับเกียรติจาก คุณพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี คุณอรวรรณ ลาภอำนวยผล ประธานการจัดงานตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ ๑๑ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)
line