News & Activities

20 June 2019
“แม็คโครเดินสายมอบความรู้โชห่วยไทย ดันผู้ประกอบการปรับตัวยุค 4.0 ในงาน “ตลาดนัดโชห่วยภูมิภาค” ครั้งที่ 4 โซนภาคตะวันออก”

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณ คุณริคาร์โด้ เบารอตโต้ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารสินค้า คุณศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาดและคุณอรวรรณ ลาภอำนวยผล ประธานการจัดงาน “ตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ ๑๑ เดินสายจัดงาน “ตลาดนัดโชห่วยภูมิภาค” ครั้งที่ 4 โซนภาคตะวันออกตอกย้ำเบอร์หนึ่งศูนย์ค้าส่งครบวงจรของภูมิภาค มุ่งเสริมความแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการโชห่วยรอบด้าน ทั้งการทำการตลาด การบริหารร้านค้า การคัดเลือกสินค้า ตลอดจนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้สามารถแข่งขันกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรับเกียรติจาก นายนพดล ตั้งทรงเจริญ หอการค้าจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ แม็คโคร สาขาระยอง
line